295439.jpg

Tällä kerralla on vanhoista asiakirjoista esittelyvuorossa 16.11.1857 tehty syytinkisopimus, josta osa kuvassa. Kuvaan on tarkoituksella otettu vain osa, jotta allekirjoittaneiden puumerkit näkyvät kunnolla. Varsinainen puumerkki tosin on oikeastaan vain todistajana toimineella Matts Ikosella, muut ovat vahvistaneet allekirjoituksen enemmän tai vähemmän tyylitellyillä nimikirjaimilla.

Tämä asiakirja kuuluu vielä niihin tuoreimpiin ja helppolukuisimpiin, vaikka onkin melko huonolla ruotsinkielellä kirjoitettu; käsiala on kuitenkin kohtuullisen selkeää. Asiakirjan teksti kokonaisuudessaan kuuluu kaikkine virheineen seuraavasti:

N:o 278

 

Härmed jag Jacob Peltomaa Jarwa såsom ägare Jarwa Wäärä Skatte hemmans hälten N:o 16 i Piippola by och Piippola Socken, antager minderwetande min swåger Samuel Samuelsson Kotisaari att Syta och uppehålla Lifs tid i ett samma mattlag, emut en öfverenskommen summa stor Ett Hundrade Säxtån Rubel Silfver, om jag säljer hemmans hälften till fremmande skall betala Sytning årligen Två Tunnår 15 kappår spannemål hälften Råg och Korn ett Lispund tio skålpund Kokött Tio lsd Fåhr kött, Två Lispund saltadt strömningar Fyra kappår Salt, ett lärft ett hurst sjurtta ett par hurst byxår ett par stöflår två par skoämne ett Kalfskin, ett par vanttar ett par strumpår ett par sylingät myssa och wärst halsduk ett walmars tröiia och byxår fjerde år, En kanna mjölk ifrån Marie dag om dag till den 28 September, Wintter tid half kanna om dag, Fyra kappår så påtater, i samma bonings rum warm och wörda enskild Kläd buda, Med föregående Contrackt äro vi alla nögde som uti wittnens närwaro Bekräftes Piippola den 16 Nowember 1857.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jacob Peltomaa Jarwa Wäärä

[puumerkki]

Samuel Samuelsson Kotisaari

[puumerkki]

Gabriel Hankonen

Förmyndare

[puumerkki]

Kaisa Kotisaari

[KK]

Matts Jarwa

[M]

Bewittna Matts Ikonen

[puumerkki]

Eric Jarwa Wäärä

[EW]

af Joh. J. Aspegren

 

Ytterligare betalt af ofvanstående Sytning med Tjugu åtta Rubel 80 kop Silfwer eller en Summa En Hundrade Trättio fyra Rubel Åttatio kopek Silfver som försäkres och qvitteres Piippola den 5 December 1857

 

Jacob Jarwa Wäärä

[puumerkki]

attest: Matts Pellikka Jaakola

[puumerkki]

Eric Jarwa Wäärä

[EW]

af Joh. J. Aspegren

 

Utan mitt vidare hörande äger Sytningsmannen Samuel Samuels son Kotisaari till säkerhet för de honom, enligt omstående afhandling, tillkommande sytningsförmåner, söka och erhålla inteckning uti min ägande hälft af Jarwa Wäärä 3/32 dels mantals skatte hemman N:o 16 i Piippola by, som försäkres: Pulkkila den 8. Oktober 1858.

 

Jakob Jarva Wäärä

[puumerkki]

Bevittna:

Gust Freds Odenwall

af d:o

H. G. Nordberg

Lyhyesti tulkiten: talollinen Jakob Jarva sitoutuu saamaansa maksua vastaan tarjoamaan langolleen Samuel Samuelinpoika Kotisaarelle syytingin (ylläpidon) tämän kuolemaan asti. Sopimuksessa luetellaan, mitä Samuel on oikeutettu talosta saamaan – esimerkiksi vaatteita, viljaa, lihaa, suolasilakoita, marianpäivästä syyskuun 28. päivään kannullisen maitoa päivässä, talviaikaan puoli kannullista; neljä kappaa siemenperunoita, lämpimän asunnon yhdessä talonväen kanssa ja erillisen vaateaitan.

Asiakirja lienee hyvinkin tyypillinen syytinkisopimus. Syytinkinä annettavien luontaistuotteiden määrä ja laatu on tietenkin aikojen myötä vaihdellut.