Suomalaisissa Päivätapahtumissa on joulukuun 9. päivän kohdalla kolme merkintää:

Paavi Gregorius IX kehotti ristiretkeen Hämäläisiä vastaan 1237.
Kuningas Kustaa II Aadolf syntyi 1594.
Säädyt julistivat kuningas Kaarle XI yksinvaltiaaksi 1680.

F. O. Rapolan kirjassa Häme (Suomen maakunnat 4, Helsinki 1908) kerrotaan Hämeen ristiretkestä seuraavaa: ”Sen vuoksi kehottaa paavi Ruotsin ja läheiseutujen asukkaita lähtemään ristiretkelle hämäläisten maahan. Mutta vasta 12 vuotta myöhemmin toteutetaan tämä paavin harras toivomus sen jälkeen, kun paavin lähettiläs Vilhelm Sabinalainen oli Skenningen kokouksessa v. 1248 järjestänyt Ruotsin kirkolliset olot ja siinä luultavasti uudistanut paavin aikaisemmin antaman kehotuksen. Tätä kehotusta noudattaen tekivät ruotsalaiset Birger Jarlin johdolla v. 1249 ristiretken Hämeeseen. Ruotsin vanha riimikronikka kuvaa loistavin värein tätä retkeä. Eerikki kuningas kutsuu kokoon valtakuntansa ritarit ja ritarien vertaiset samoinkuin talonpojat ja palvelijat ja kehottaa heitä lähtemään pakanain maahan. Kukin kotonaan valmistautuu seuraamaan kuninkaan käskyä. [...] Myötäisen tuulen saattamana saavutaan pakanain maahan. Ristiretkeläiset ottavat lippunsa ja astuvat maihin, ja pakanat varustautuvat heitä vastustamaan. Kristityillä on hyvä onni. Heidän kilpeinsä ja kypäräinsä hohde nähdään koko maassa ja he etsivät hämäläiset koetellakseen heitä taistelussa. Hämäläiset voitetaan täydellisesti. Se joka suostuu rupeamaan kristityksi ja ottaa kasteen, saa pitää henkensä ja tavaransa ja olla rauhassa, mutta niskottelijat surmataan. Sitte retkeläiset rakentavat linnan, joka saa nimen Tavasteborg (Hämeenlinna).”

Ei, minä en kerro kristinuskon olevan sotainen ja väkivaltainen uskonto. Minähän vain siteeraan menneillä vuosisadoilla kirjoittaneiden historioitsijoiden tekstejä. (Mahdollinen analogia nykyajan maailmantapahtumiin on vain lukijan mielessä.)

Kustaa II Aadolf syntyi siis 9.12.1594 Tukholmassa ja kuoli Lützenin taistelussa 6.11.1532, joka tunnettiin etevänä valtiomiehenä ja suurena sotapäällikkönä.

Kaarle XI syntyi 24.11.1655 Tukholmassa, kuoli siellä 5.4.1697. Hän vahvisti alempien säätyjen asemaa kukistamalla ylhäisaateliston sen etuoikeutetusta asemasta.