Elmgrenin Päiväntapahtumista saamme huomisen kohdalta lukea seuraavaa:

Mathias Calonius syntyi 1737.
Juhana Gabriel Linsèn syntyi 1785.
Juhana Fredrik Carpelan kuoli 1808.
Kustaa Aadolf Reuterholm kuoli 1913.
Asevelvollisuuslaki annettiin 1878.
Aksel Gadolin kuoli 1892.

Heikinheimon Suomen elämäkerraston mukaan lainopin professori Matthias Calonius syntyi Saarijärvellä 7.1.1738, k. 13.9.1817 Turussa.

Johan Gabriel Linsen s. Helsingissä, kuoli siellä 16.11.1848. Hän oli kaunopuheisuuden ja runouden professori ja kansallisten aatteiden kannattaja, joka toimi mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puheenjohtajana.

Halikossa 14.12.1745 syntynyt ja Göteborgissa kuollut Johan Fredrik Carpelan oli sotilas ja hallintovirkamies, joka vuonna 1785 nimitettiin Oulun läänin maaherraksi.

Gustaf Adolf Reuterholm, s. Siuntiossa 7.7.1756, oli valtiomies, mystikko, salatieteiden ja henkienmanauksen harrastaja. Heikinheimo ilmoittaa hänen kuolleen Slesvigissä 26.12.1813.

Axel Gadolin (s. 24.6.1828 Somerolla,, k. Pietarissa) oli tykistöteknologian professori ja tunnettu mineralogi, Suomen Tiedeseuran jäsen ja mm. Venäjän Tiedeakatemian akateemikko ja Pietarin ja Moskovan yliopiston kunniatohtori.