Muutama päivä sitten valitsin satunnaisesti kirjahyllystä tutkittavaksi kirjan N. Karl Grotenfelt: Anteckningar om indelta dragoner i Östra Finland 1644–1721. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXIX, Helsingfors 1940). Varsin mielenkiintoinen kirjanen (134 s.) tuli sitten luettua kokonaan.

Grotenfelt selostaa ensin lyhyesti ruoturakuunajoukkojen synnyn taustaa ja esittelee sitten aikajärjestyksessä joukkojen kokoonpanoa ja toimintaa sotatantereilla. Joukko-osastot ovat Viipurin rakuunat (Wiborgska dragonerna) 1644–1679, Georg von Schwengelmin rakuunat (Georg von Schwengelms dragoner) 1655–1660, Karjalan rakuunat (Karelska dragonregementet) 1665–1680, Grotenfeltin rakuunat (Grotenfelts dragoner) 1686–1709 ja Karjalan maarakuunat (Karelska lantdragonerna) 1709–1721. Kirja on selkeästi tarkoitettu pikemminkin sotahistorioitsijoille kuin sukututkijoille; joukkojen koko ja liikkeet on kuvattu hyvinkin tarkasti, mutta henkilöistä annetaan harvoin kovin yksilöiviä tietoja. Tavalliset rivimiehet ovat pelkkiä nimettömiä numeroita. Kirjan tietojen liittäminen todellisiin henkilöihin vaatii niin ollen jonkin verran salapoliisityötä, varsinkin, kun monessa suvussa etunimillä on ollut taipumus periytyä isältä pojalle, ja niinpä samannimisiä henkilöitä voi olla montakin. Muista lähteistä löytyvien tietojen avulla olisi kai kuitenkin mahdollista saada henkilöt kohtuullisen hyvin järjestykseen, joskin aikaa siihen varmaan menisi.

Erityisenä plussana kirjalle täytyy kuitenkin mainita kohtuullisen mittava henkilöhakemisto (26 sivua), joskin tuo edellä mainittu yksilöintitietojen puuttuminen vaikeuttaa sen käyttöä sukututkimustarkoituksiin. Useimpien henkilöiden kohdalla kun mainitaan vain sotilasarvo ja joukko-osasto (sekä ne sivut, joilla ko. henkilö on mainittu). Muutamien harvojen kohdalla mainitaan syntymävuosi tai kuolinvuosi, eräissä poikkeustapauksissa tekstissä mainitaan jopa sukulaisuussuhteita. Niille, jotka tietävät jonkun sukulaisensa palvelleen edellä mainituissa rakuunajoukoissa, annan mielihyvin tietoja niiltä osin kuin niitä kirjasta löytyy.