Suomalaisissa Päiväntapahtumissa on joulukuun 18. päivän kohdalla kolme mainintaa:

Kuningas Maunu Latolukko kuoli 1290.
Kaarle XI julistettiin täys-ikäiseksi 1672.
Fabian Collan syntyi 1817.

Maunu, joka tunnetaan ehkä paremmin nimellä Ladonlukko, oli Birger jaarlin poika ja Ruotsi-Suomen kuningas, s. 1240, k. Visingsössä. Hänen aikanaan vahvistettiin Birger jaarlin yleiset rauhanlait ja poistettiin talonpojille paljon rauhattomuutta aiheuttanut väkivaltainen kestitys --- siitä hänen lisänimensä.

Kuningas Kaarle XI syntyi 24.11.1655 Tukholmassa, kuoli siellä 5.4.1697. Hänen aikanaan sodittiin mm. Tanskaa vastaan ja käytiin se Lundin tappelu, josta on maininta joulukuun 4. päivän viestissä ja jossa Burghausenin komentamien Karjalan rakuunoiden sanotaan erityisesti kunnostautuneen.

Iisalmella syntynyt Fabian Collan (k. 17.2.1851 Helsingissä) oli tiede- ja koulumies, joka toimi mm. Kuopion uuden lukion rehtorina ja yliopiston filosofian apulaisena. Hän tutki mm. Suomen historiaa ja suomalaista mytologiaa ja laati suomen kielen oppikirjan Finsk språklära I. Formlära (1947).